6.2 – Roller

Besatte rolller

Gustavo Vankel – byfoged. En mand i hans bedste alder, har arbejdet med byens ledelse siden starten. Kommer fra en adelig familie, som dog har mistet deres adelstitel. Bruger megen tid i skoven til at fundere over livets og ses tit i forbindelse med sin livslæge. Handelslivet og Servicefagene har gode vilkår under Gustavo og han ser tit gennem fingre med små ulovligheder hvis det berører de handlende. Under Gustavo er der et handelslaug og et servicelaug. Skovens folk har han en god kontakt med. Minen drives af anden, idet Gustavo mener, at der kan tjenes flere penge på en handelsby.

Livslægen Rina Harpestreng – Er Gustavos livslæge. Folkene i byen nyder stor respekt – man kan altid komme til livslægen med de problemer der måtte være.

Forslag til roller

 • Mineleder – og derunder nogle minearbejdere. Disse er primært arbejdende i minen men kommer tit til byen for at bruge nogle af deres surt tjente penge. I minen kan der også arbejde mutanter og slaver.
 • Brygmesteren – sørger for at byen bryg bliver kendt og selvfølgelig smagt. Skal have lavet et mini bryggeri til lejligheden.
 • Forskellige præstetyper – munke der har slået sig ned, for at hjælpe med forkyndelse og læsning i byen – er ved at starte en skole.
 • Smeden og hans lærlinge – forhåbentligt med lidt grej til at banke på eller smykkestøbning.
 • Skjald – en glad vandrer med sit følge
 • Tømrer – Byen har en del mangler og tømreren og hans følge får en del opgaver, at løse sammen med byens folk, såsom tage døre ect.
 • Skriverkarl – skriver breve og papirer for byfogeden og kan også tilbyde at lave soldaterbreve for den enkelte soldat i de 2 lejre.
 • Grævlingens krofatter/mutter – liv og glade dage på kroen
 • Nattevagten – sørger for at der er lys på stierne fra byerne og der holdes bål i byen.
 • Byens garde – nogle hårde hunde, som er lejet til at hjælpe med ro og ordren i byen og i minen og i skoven
 • Vandrere – Eventyrer som kommer for at lave en handel
 • Handelsfolk med handel af alle mulige ting og sager
 • Slagter og grønthandel – der hører en del samarbejde med skovens folk med denne rolle.
 • Kvartermester – sørger for indrivelse af diverse og fungerer også som dommer, i tvistigheder i byen. Arbejder for Gustavo og har tjent huset Vankel i mange år.
 • Teatergruppe – skuespiller og musikanter.

Andet godtfolk – find selv på noget – så ser vi.

Dog er du ikke godkendt inden du har en accept fra arrangørenes side.