7.1 – Regiments Krav

1: Det er svært at skaffe folk

Kravet til at alle enheder skal være minimum 10 kan sætte en naturlig begrænsning for de fleste. Det er sværere, end man lige umiddelbart skulle tro, at skaffe 10 folk og selvom begejstringen for at lave en enhed er stor, så viser alle erfaringer, at der hurtigt falder folk fra igen.
Derudover ser arrangørgruppen gerne, at folk laver store enheder efter devisen ”hellere én enhed på 20 mand end to enheder på 10 mand”.

Det er Krigslive konceptets store svaghed at det, der reelt er mest effektivt, også er det der underminerer krigslive-ånden allermest. Derfor, selvom alle kan blive enige om, at det er bedst og mest effektivt at lave mange små enheder, så forsøg at lave få, men store enheder.

Brug gerne rekrutteringsstrengen til at koordinere med andre eller høre om nogle har brug for 3 venner, der mangler en gruppe.

2: Kan I leve op til de krav, der stilles til enheden

Mange kan vel hurtigt blive enige om at det kunne være fedt at være en special enhed af enten for Kejserriget eller Marienburg, men til disse koncepter kræves også noget ret kostbart og gennemført udstyr.
Derfor før man nikker og siger ”jamen jeg har selv ringbrynje, tøndehjelm og pladearme og -ben og lir til at følge med”, så tænk over at man skal bruge x-antal folk mere for at bygge sig en komplet enhed og de også skal leve op til kravene.

Det er helt fair at man gerne vil være meget speciel, men hvis man vil være noget særligt udover det sædvanlige, skal man også have særligt gennemført udstyr.
Det er ikke fordi at vi er ultra udstyrsfacistiske, men fordi at være en særlig enhed eller rolle giver en høj ingame status, og det falder folk mere naturligt at vise respekt overfor folk, der ser godt ud og ligner det de portræterer. Derfor kan det også bedre medvirke til at give jeres enhed en særlig status, hvis i ser lækre og gennemførte ud…

3: Kan jeg lever op til de krav, der sættes til mig

Krigslive er et kontaktrollespil. Man kommer til at slås. Man kommer til at gå. Man kommer til at sove udenfor. Vi vil hjertens gerne have alle med, men man skal også kunne undgå at blive syg, eller på anden måde komme i en situation, der er ubehagelig for én selv.

Mange ting kan undgås ved at vælge roller, der enten har en tendens til at stikke af, er ordonnans osv. Vi vil ikke diskriminere, men tag til endnu en overvejelse om du skal med, hvis du er gangbesværet, får forskellige typer anfald osv. Hvis du er i tvivl så kontakt os.

4: Du har ansvaret

I forbindelse med deltagelse i ”Krigslive VII – For guld og ære kæmper vi alle” er du indforstået med at Rollespilsforeningen Rakna, og arrangørgruppen ikke kan drages til ansvar for hverken fysiske, psykiske eller materielle skader, som du påfører dig selv eller bliver påført af andre.

Du accepterer også at der til scenariet vil blive taget billeder og film, som arrangørgruppen har fuld råderet over, og dermed har mulighed for at publicere disse, bl.a. på hjemmeside eller benytte det til reklamemateriale, med mere.

5: Vi glæder os til at se dig…