4.1 – Vision

Idet vi har valgt, at lade den ene hær komme for Marienburg, hvilket medfører en god blanding af lejesoldater, har vi med denne hær fået en slagkraftig hær, grundet både deres nyeste udrustning/våben, men også en hær, der vil få en speciel kulør og nuance på slagmarken.

Vi regner med, at nogle af de ting, som har været til krigslive, angående lejren, og hvordan man bor sammen, bliver noget som kommer til at foregå i denne lejesoldatshær, med så mange forskellige fraktioner/typer. Der kunne sagtens komme stridigheder mellem soldaterne og disse skulle så afklares. Der kunne komme mange af de gamle “krigslege” – og hærens træning bliver sjov, og forhåbentligt udbytterig. Hæren, skal så bestå dens prøve, mod den kejserlige kampmaskine og det bliver spændende at se.

Vi håber, at ved at vælge en Lejesoldats hær, at man husker på udstyret og beklædning også er noget man gør noget ud af.

Opdatering på vej