8.3 – Regelsæt spc. for KL 7

Våben

Alle Skytter (Buer/Pistol/Riffelmænd)

Der har været rigtig mange forslag til skytte regler via forummet og vi har i arrangører gruppen valgt at sætte os ned og finde ud af hvad vi føler ville fungere bedst.

Alle Skytte-enheder vil få en sikkerhedsafstand. Hvad denne er, vil blive sat efter den kraftigste skydevåben i enheden. Inden for denne afstand er det ikke tilladt at skyde på folk.
Det er ikke tilladt at skyde ind i en nærkamp. Risikoen for at pile og krudtslam rammer utilsigtet er for stor.
Hvis man som skytte bliver angrebet i nærkamp af en fjendtlig enhed, skal man så vidt muligt lægge sine våben fra sig før kontakt. (våbene må ikke bruges som nærkamp våben)

Pile skal være lavet sikkert og være fabriksfremstillet, og således at skaftet ikke kan grave sig gennem polstringen. Pile af mærket IDV version 1 og 2 godkendes ikke. Hvis pilen går i stykker under kamp eller ligende skal denne pil fjernes omgående.

Enheder med Buer virker på følgende måde.

Alt skydning SKAL ske i samlet salver på et mål. Når man skyder får ALLE soldater i den enhed man skyder på 1 point i skade. Det er altså ikke afgørene om man fysisk bliver ramt af en pil. Pilene skal dog nå målet og lande sådan at man ikke er i tvivl.
Skytte regler,
reglerne er som følgende, for at skabe større enheder har vi valgt at sige,
10-15 mænd genladnings tid på 30 sekunder.
15-25 mænd genladnings tid på 20 sekunder.
25-?? mænd genladnings tid på 10 sekunder.
Derudover har vi valgt at sige Pile kun kan fjerne rustning points fra en anden enhed, grunden til dette er at musikanter og bannerbære normalt ikke har rustning points og ville falde efter 1 eller anden salve.
Vi beholder max. antal salver en skytte enhed kan skyde på 3, dog er det tilladt at gå i nærkamp efter dette. Som skytteregiment har man max 3 salver pr. slag.

Enheder med musketter virker på samme måde som bueskytter. Dog med den forskel at de kun siger Bang. Så det er derfor meget vigtigt at skytterne tydeligt peger i samme retning og at chefen tydeligt peger på målet. De har en max. rækkevide på 25m. Men lad være med at begynde at brokke jer, hvis i står 26½meter væk. Hvis i ikke er i tvivl om at i er målet, så leg med.

Disse regler er lavet for at vi kan have buer og musketter med, på en sikker og ballanceret måde. Det er anderledes end vi plejer, men hvis folk er instillet på at få det til at virke, så skal det nok komme til det.

Vi vil dog på det kraftigste opfordre til at folk spiller med på det.

Flere pistoler giver ikke mere i skade.

Enheden skytter ikke kan skyde på:

  • Enheder i kamp
  • Enheder der flygter
  • Enheder man ikke kan se

Bevæbnings Regler:
Alle enheder skal vælge deres bevæbning, før de bevæger sig ud af lejren eksempelvis enten spyd/sværd eller sværd/buckler (Det er ikke tilladt at kombinere eller tage begge bevæbninger med ud fra lejren)

Se nedstående hvornår man må bære skjold/bukler eller lignende.

Skjolde

Skjold til brug ved 1hånds våben

90 x 60 cm som kiteshields. Rundskjolde højest må være 65 cm i diameter.

Bemærk, at dette er inklusive polstring af kanterne. Skjoldet kan være lavet i skum eller træ, men uanset hvad, skal kanterne polstres, så de ikke ødelægger modstanderens våben.

Skjold til brug ved 2hånds våben

Ikke tilladt at bære skjold.

Spyd / Stager

Ikke tilladt at bære skjold.

Skytter

Bukler på Max 45cm.

Rustning

Alle spiller starter på 0 rustning point, dertil tilføjer man det antal af hvad man har på, via dette skema (Dette er stadig kun vejledende):

Type Ekstra Udstyr Support (Giver MP)
Slagkoft +1 Arm + Ben Skinder +1(kræver alle 4 dele) Banner +1
Læder +1 Hjelm +1 Musikant +1
Ringbrynje +2 Lange ærmer +1 Helt +1
Plade Rustning +1 til 3

(Dette er stadig kun vejledende)

(Der vil stadig blive lavet Våben/Rustning tjek før krigslive start er – se program)

Der ville være et MAX antal rustnings point du kan få ud fra hvilken enhed du er i.

Eksempel:
Bonde: 0 start, +1 slagkoft +1 banner = 2 livspoint
Kriger: 0 start, +1 slagkoft, +2 ringbryne, +1 hjelm, +1 banner = 5 livspoint.
Osv…

Peljl våben:

Er som udgangspunkt forbudt, dog kan de godkendes hvis “kæden” ikke består af mere end max. 3-4 led(max. 10cm total), og er så småt det på ingen måder kan udgøre en fare til krigslive 7. Arrangørene har altid mulighed for at udelukke disse våben tilhver en tid også under krigslive.

Formationer

I enheden er der krav om at alle enheder kæmper i formation neden for kan man se de formationer man kan lave til Krigslive.

I visse speciel enheder kan der være andre regler, derfor hvis du er en speciel enhed der måske har en speciel formation bedes du at kontakte arrangørene.

Alle formationer kræver man har en maximal afstand på max. 1 arms længde. Definition på 1 arms længde er fra hånd til skulder (IKKE 2 Arms længde).

Ingen andre formationer ville blive godkendt, med mindre de tilhøre en skirmiss grupper.

Ovenstående regelsæt er gældende for krigslive 7 og erstatter eventuel de punkter som er i krigslive regelsæt 2.0, hvis nogle punkter ikke er beskrevet i regelsættet henvises i til krigslive regelsæt version 2.0.

Banner regler:

Vision:
Vi vil forsøge, at indføre at enhederne kan få sig, noget at kæmpe for på slagmarken. Dette ved, at man kan ved nedkæmpning af en fjendtligt enhed, kan overtage en ”mini-kopi” af enhedens banner. Dette vil forhåbentligt, også gøre arbejdsopgaven i enheden omkring beskyttelse af fanebæren en vigtig opgave, næsten ligeså vigtig, som kamp.

Banner:
Enheden skal have 10 små ”mini-banner” MB med til deres bannerfører. Dog vil der på stedet være noget stof, som kan købes, hvis disse er glemt, men man kun så få udleveret 5 stykker stof. Der er ingen krav, til hvordan disse ”mini-bannere” ser ud, dog opfordres alle enheder, til at lave noget der ligner deres banner.

Bannerovertagelse:
Man kan først få udleveret et MB, når enheden enten er helt nedkæmpet, eller flygter ud af kampen. For ikke at give for megen diskussion, ordnes dette imellem enhedslederne og denne opgave påhviler dem, men kan evt. godt uddelegeres. Dette MB, overdrages til bannerbæren og tages med i hærlejren, hvor der hen under aften vil være mulighed, for at bytte disse til forskellige ting. Ved evt. uenighed omkring hvilken enhed der nedkæmpede enheden, tager enhedslederne et sten/saks/papir, for evt. afklaring. Dog må dette gerne give lidt til lejrspillet ved hjemkomsten…..