4.4 – Lejesoldater

Leje soldatsenhederne varierer i hvor godt udrustet de er, dem der vælger vejen som lejesvende er enten nye stammer på træet som vil have en hurtig fortjeneste eller veteraner der ved at godt udstyr koster penge. Dog er kendetegnene for enhederne at deres leder søger for at de er nogenlunde ens påklædt.

Der kan være forskellige type enheder så som:

  • Duelister
  • Spejder
  • Pikener enheder
  • Sværd/skjold enheder

Duelister

Mellem panseret enhed der er sammensat af individer som mest kender til at kæmpe egenhændigt hvor erfaringer med at kæmpe som en enhed ikke ligger højest. De bliver som regel brugt til beskytte stageenhedernes sidder.

Våben type: Sværd/Skjold
Kultur: Primær Estalianere

Spejder

I nattens mulm og mørke finder disse spejdere vej, for at recognisere området så hæren den efterfølgende dag kan være bedre vidende omkring hvad der sker i området. Spejderenheder består som regel af gamle jægere der kender alle stier i skoven, vandringsmænd som har gået meget på vejen og ved hvornår noget virker unormalt, andre har deres mørke sidder til hvordan de er blevet gode til deres job.

Våben type: Spyd eller sværd og bukler.
Kultur: Alle

Helebarderer/spydmænd

Slagmarkens joker, hvis de bliver brugt rigtigt kan de virke uovervindelige men får de en forkert placering under kampen eller bliver faldet i siden af en anden gruppe kan de virke nyttesløse til deres job. Deres lange spyd, er det som giver dem slagkraft og er en af kerneenhederne i den Marienburgske hær.

Våben type: Pike (3meter spyd)
Kultur: Tileanerer

Sværd/skjold

Dette er en basis enhed for en hver hær, disse enheder består primær af folk der vil tjene deres land ellers deres penge pung på en nem og hurtig måde. Selvom enheden består af en masse forskellige mennesker skal man ikke tage fejl af denne enhedstype på slagmarken.

Våben type: Sværd / Skjold
Kultur: Norscanere (Rundskjold og økser) og Tileanerer.