8.4 – Borg & VP regler

Borgregler:

Vision:
I
det det nok er første gang, vi som arrangører gør brug af en borg (lavet i træ), har vi forsøgt, at lave nogle få regler for både angriber og forsvarer af denne borg. Borgen er ligesom andre tiltag til Krigslive 7, med til at gøre det til et godt krigslive. Borgen er ment som et spilindslag, som skal bruges flere gange under krigslive – for ”siege” oplevelsen og for spillernes skyld. Dog kommer der ikke til at bo spillere fast i borgen – alle spillere fra begge hære skal have deres base i den enkelte lejr, ligesom byboerne skal have deres base i Zirania.

Regler:
Generelt omkring borgen:
Som udgangspunkt har borgen livspoint/facadepoint og disse point skal nedbrydes før, at borgen kan indtages. Borgen bliver ca. 15 x 15 mtr. Udv. Mål med ca. 3 mtr. Sider og en repos på 3 sider. Repoen bliver i ca. 1,5 mtr. Højde og skulle kunne bære 20 mand. Ved porten kommer der 2 tårne, som bruges til vagt og til at ”forsvare” med. Ild må kun bruges inde i borgen i den indrettede bålplads, og der skal være en bålvagt, som sørger for at bålet bliver slukket. Oprydning efter kamp og generelt oprydning, er den til enhver tid siddende ”borgherre”. Borgens vil få ”luger”, som er ca. 1 mtr. bredde og har en dybde ned i muren på ca. 1,5 mtr. Disse luger, er lukkede med lugelåger.

Det overordnede ingame ansvar har byfogeden.

Der er kun det forråd som der er på borgen – dog vil der altid være noget drikkelse, som efterlades af forsvarerne.Efter hver kamp om borgen, laves en midlertidig våbenhvile til udveksling af fanger, pile og bannere eller lignende.

Luge- og portregel:
Der findes kun 2 måder at komme ind i borgen på, dette er af rent sikkerheds hensyn. De 2 måder er enten via lugerne eller porten.
For at komme ind gennem “lugerne” og “porten”, skal der placeres nogle sorte lærredssække på både borg porten eller på lugerne. Dette skal symboliser at stedet bliver svækket. Ved porten skal der mindst være monteret 20 sorte lærredssække (på de monteret kroge som er placeret i den øverste del af porten) inden porten kan gennembrydes. Ved lugerne skal der monteres 10 sorte lærredssække inden en luge fjernes. Dette skal være godkendt før brydning og det er meget vigtig, at sikkerhedszonen f.eks. omkring porten bliver overholdt.

Borgen er udstyret med en port og denne port er lavet sådan, at en angribende enhed kan lave en rambuk som vil, kunne findes i nærheden af borgen. Derefter bruges rambukken til at bryde sig vej, ved at slå på det markerede felt på porten – alle andre kombentanter skal så trække sig væk fra porten af sikkerhedsmæssige årsager. Dog skal man først have placeret de sorte lærredssække. Porten er det eneste der er tilladt at nedbryde på borgen ved hjælp af rambukken.

Når porten er brudt skal alle forsvarende enheder være væk fra porten i min. sikkerhedsafstanden.

Porten:
Udenfor porten er der lavet en kileformet indgangsparti og når fjenden træder ind på området råbes der fra den forsvarende side: Porten brydes – porten brydes alle væk. Derefter går der 1-minut så må man begynde at bryde porten.

Rambukken laves af arrangørerne. Udformning af rambukken,som skal bruges er ikke defineret endnu – dette kommer snarest.

Afstandsregel:
Da vi selvfølgelig godt er klar over, at det kan være lidt svært, at holde sig inden for en arms længde af sin enhed hele tiden, når man kravler f.eks. op er det følgende blevet besluttet for borg regler: Stiger er med i enheden, når man kravler op eller ned, gælder både for stormstiger og fastmonterede stiger men enheden skal stå med min. 3 mtr. til stigen.

Stigeregler:
Hvis man vil medbringe storm stiger, skal de godkendes og bygges efter regler fra arrangørernes side. Arrangørerne forbeholder sig ret til ikke at godkende en stige, også på stedet, idet det skal være sikkert for alle. Højden på borgens væg er ca. 3 mtr. Og der vil være Luger til af gøre stigen fast i ala skydeskår, som er forstærket med isolering. Den sidste meter af stigen skal være polstret og stigen skal laves i en meters indvendig afstand målt mellem stængerne altså de lodrette. Der må ikke laves, hugge eller pigge ala Ringenes Herre….

Maks længder for stiger er 3,5 mtr. Total. Alle stiger, skal godkendes senest torsdag aften på pladsen og får en godkendelse med makering, som ikke kan tages af. Man må påregne, at alle bruger ens stiger, og at stigerne efter Krigslive, skal tages med hjem.

Hvis nogen bruger stormstiger, så nedkæmpes alle forsigtig og man må ikke vælte stigen – hvis den er ved at vælte hjælp da med at holde den så den ikke vælter. Stigerne må godt væltes dog først efter at alle er i sikker afstand.

Stormstiger: Der må kun være en på stigen af gangen. Hvis man ”dør” på stigen kravler man stille ned med det samme og spiller såret eller død. Disse må under kampen ikke vælges først når det hele er overstået. Man må gerne kæmpe på stigen, hvis man kan gøre det på en sikker måde. Eget ansvar gælder her.

Borgherre:
Når man er indehaver af borgen – kan man sætte sit banner i de dertil indrettede bannerrør og herefter er borgen din enheds. Herefter indehaverens enhed kæmpe efter specielle regler på borgen. Inden for borgens mure gælder specielle skirmiss regler, når den angribende hær har brudt igennem enten gennem porten eller gennem minimum 2 luger og er inde for 1 meter af borgens ydermur. Borgherren får et specielt smykke, han/hun må bære. Dette smykke overdrages, i forbindelse med overgivelse.

Der må være min. 1 enhed (10 mænd) og max. 1 kampenhed. som høre under borgherren. Husk dog sikkerheds regler vedr. borgens konstruktion.

Skirmiss:
Under udarbejdelse

Skytte regler vedr. borgen:
Under udarbejdelse

Borgens Konstruktion:
Under udarbejdelse


De sorte gryder:
Over borgens port er der nogle store gryder med kogende ”baj” (sort havregryn eller lignende). Når denne væltes ud over den indtrængende soldat/er giver dem der rammes, ukampsdygtighed i den nuværende kamp. (Spil nu på det)

Gryderne tager derefter 10 min. Om at ”varme” op og kan derefter hældes ud igen over den enhed der måtte være under porten.

Overtagelse:
Hvis/når fjenden har indtaget borgen og nedtaget borgherrens banner skal borgherren og alle enheder under denne overgive sig. Dette foregår ved, at man samler alle enheder og går udenfor port og kapitulerer til den angribende hær.

Generelt er reglerne lavet, efter bedste evne. Vi hører gerne omkring forslag eller synspunkter, så vi alle kan få glæde af borgen til KL7.

VP – Victory Points.

Vision:
Arrangørene vil gerne have små enhedskampe/enhedsoplevelser, til at foregå rundt omkring i området. Victory Points er ment som små indslag, men dog forhåbentligt også noget, der kan give lidt liv til snakken omkring lejrbålet og i de to staber. Nogle af de VP, kommer også når kampene er vel overstået, og kan sagtens indeholde opgaver både for menig mand, men også for stabsfolk.

Punkter:
Nogle af VP punkterne vil være på forskellige steder, og deres kendetegn kan være et special banner/flag. Området omkring flaget 5×5 mtr. skal så belejres i 15 min. og derefter medbringes banner/flaget til lejren hvor der vil være bestemte tidspunkter hvor der vil blive udvekslet VP.

Dog kan flaget tages fra enheden enten ved kamp med anden gruppe eller hvis den falder i kamp. Hvis enheden falder i kamp påvej tilbage til lejren, mistes VP banner/flag og den kan ikke tages igen, af samme enhed, men kan indløses af den enhed der har vundet kampen. Enheden kan dog godt støtte en anden enhed for at gentage banneret.

Historie VP:
Der vil blive lavet forskellige, VP opgaver for begge hære, som når det lige passer ind, bliver afleveret i forskellige oplæg, enten mundlige eller skriftlige. Dog vil der blive taget stor hensyn, til evt. lejrplots/aktiviteter så det hele ikke lige vælter ind. VP historien vil så indeholde opgave og hvordan denne bliver opfyldt og af hvem.

Rewards/beløning:
Under udarbejdelse.