2.2 – Vision

Krigslive VII: For guld og ære kæmper vi alle. vil lægge sit hovedfokus på den narrative fortælling: Historien om krigen – hvorfor hærene er der, hvorfor de enkelte træfninger finder sted, hvad det betyder for den enkelte person og hvad konsekvenserne er af træfningernes udfald.

Det sekundære fokus til Krigslive VII kommer til at indebære fokus på rollespil og selve Krigslive blandet sammen, men stadig adskilt. Nogle nye ideer ville også blive forsøgt og afprøvet til dette krigslive, blandt andet taktiske punkt kampe og belejringsregler.

I det narrative ligger også en fokus på den enkelte person – et element, som vi til Krigslive VII lægger utrolig stor vægt på. Der skal fra spillernes side være fokus på den enkelte rolle, samt dennes præstationer og handlinger. Disse skal kunne danne grundlag for den spilmæssige status i hærene, således at det ikke er ”befalingsmænd” og ”menige soldater”, men at alle kan fremhæves som den individuelle rolle.

Idet fokus ligger på den enkelte person, vil rollespillet omkring denne være i højsædet og derfor vil det være selvskrevet, at lejrene og spillet heromkring holdes oppe under hele scenariet. Der tilstræbes, i det omfang der er muligt, at skaffe et område, hvor folk kan gå hen for at få en pause – dette prioriteres dog ikke højt at skaffe.

Scenariets strategiske rammer vil være topstyret for at mindske eventuelle problemer med at hærene går forbi hinanden – dog vil det taktiske element være 100 % spillerstyret, således at fortællingen ikke bliver skrevet i forvejen, men skabt ud fra de omstændigheder, der tilfældigt måtte indtræffe sig under scenariet.

Med alt dette sagt, vil krigslive stadig omhandle de episke kampe og netop derfor har vi til Krigslive VII: For Guld og Ære Kæmper Vi Alle, valgt to hære, der indbefatter dette i deres opbygning og sjæl.