Dokument om formationsregler

Da der har været enkelte tvivlsspørgsmål om hvordan formationsreglerne – særligt for mørkegoblinerne – fungerer, har vi lavet dette lille dokument med nogle eksempler.

Der gælder præcis de samme regler om færdsel i formation for mørkegobliner og kejserlige. Man vil nok finde kejserlige enheder i noget mere orden end mørkegobliner, men i forhold til hvordan de må bevæge sig rundt er der regelteknisk ingen forskel.

Formationer