Praktisk

Tid: 27.-29. april (præcis tidsplan for scenariet kommer op 2. april)

Sted: Sagnlandet, Slangealleen 2, 4320 Lejre
(Sagnlandet Lejre, er et ”historisk-arkæologisk forsknings – og formidlingscenter”. Du kan læse mere på www.sagnlandet.dk.)

Pris: 250 kr. (+200 kr. for madordning). Prisen stiger hver måned efter 1. november til 500 kr. ved tilmelding 1. marts 2012.

Madordning: 2 1/2 måltid fredag, 3 1/2 måltid lørdag, 2 1/2 måltid søndag

Aldersgrænse: 16+

Arrangørforening: Rollespilsfabrikken

Holdbeskrivelse: Holdlederne må meget gerne sende deres holdbeskrivelse til Claus så hurtigt som muligt samt en lille holdbeskrivelse (6-7linjer) med et billede/skitse af holdes banner og våbenskjold til Thomas. Efterfølgende vil den lille holdbeskrivelse blive oploadet på hjemmesiden under “Vikingerne” eller “De kristne”.

send holdbeskrivelse til: claus.raasted@gmail.com
send lille holdbeskrivelse samt billede af banner og våbenskjold til: thomaskerff@hotmail.com (navngiv mailen “holdbeskrivelse til oploade”)

 

Regeltilføjelser til Krigslive 8


Krigslive VIII følger Krigslive-reglerne, som du kan læse HER. Der er dog nogle få undtagelser, som bliver sammenfattet i det endelige Krigslive VIII-regelsæt 1. februar. For deltagere på tidligere Krigslives er de vigtigste ændringer:

 • Visse typer udstyr er forbudt til Krigslive VIII pga. den historisk/mytiske vinkel. Disse kan du læse mere om under UDSTYR.
 • Alle enheder vil få tildelt 1-5 ekstra MP for ”look”. Dvs. jo sejere enheden ser ud, jo flere ekstra MP får den. Det betyder, at enheder til Krigslive VIII vil have flere MP end man er vant til.
 • Vi bruger 3/1-kampsystemet, hvor man tager 1 i skade hvis man rammes i arme/ben og 3 i skade hvis man rammes i kroppen (her defineret som mave/bryst/ryg). Skuldre tæller som arme i denne forbindelse, og tæller altså IKKE som krop. Slag på skuldre giver derfor kun 1 i skade.
 • Tohåndsvåben giver IKKE 6 i skade i kroppen og 2 i skade til arme/ben, men i stedet 1 til arme/ben. Til gengæld dræber de hvis de rammer mave/bryst/ryg-regionen, ligegyldigt hvor mange MP man har til rådighed. For at gøre det tydeligt hvilke våben er tohåndsvåben vil der blive stillet krav til kampstilen hos enheder med tohåndsvåben (store slag frem for tohåndsøkser brugt som hellebarder).

Bue Regler

 • Buer må max trække 35 pund.
 • Bueskytter skyder kun i krumbane, og har en sikkerhedsafstand på 10 m. Så snart der kommer fjender indenfor 10 m. SKAL bueskytterne pakke buer væk og give til deres “bueholder” (se nedenfor), så de er klar til nærkamp.
 • Bueregimenter skal have en fane.
 • Bueskytter skyder kun i salver (minimum 10 pile). Et regiment affyrer pile når ALLE skytter i regimentet er klar til at skyde, og ikke før.
 • Et bue regiment må gerne skyde forskudt hvis man er 20+. Det vigtige er, at min. 10 skyder ad gangen.
 • Bueskytter giver skade til et helt regiment når de skyder på dem – ligegyldigt hvem og hvor mange der bliver ramt i det pågældende regiment. Dvs. HELE enheden bliver ramt, hvis bare EN person bliver ramt – og det er ligegyldigt om det er på skjoldet, på sværdet, på foden eller på armen. Hvis ingen pile rammer får regimentet selvfølgelig ingen skade.
 • Et regiment tager 1 i skade per salve der rammer.
 • Bueskytter må skyde så mange salver som de vil. Ja, hvis alle skytter i regimentet har 50 pile må de skyde 50 gange.
 • Der skal være mindst 10 skytter der kan skyde (dvs. som har pile og er i live) før der må skydes. Skytteregimenter med under 10 personer kan ikke længere bruge deres buer.
 • Regimenter mister kun RP/MP ned til 2. Det betyder, at lige gyldigt hvor meget man skyder på et regiment, vil det altid have 2 “hit points” tilbage når det når i nærkamp. Det er altså ikke muligt at dræbe et regiment med pile. Til gengæld kan man svække nogle af de tunge regimenter ganske betydeligt.
 • Alle bueskytte-regimenter SKAL have en “bueholder”. Denne person indsamler buer fra alle når fjenderne kommer indenfor 10 m og der bliver trukket nærkampsvåben. Dette sker for at sikre, at buerne ikke bliver efterladt i græsset og trådt på eller holdt i venstre hånd, mens man kæmper med højre – begge dele situationer vi gerne vil undgå. Bueholderen må gerne selv skyde med bue. Bueholderen må gerne være fanebærer. En bueholder er ikke en mulighed, men et krav.