Roller og Workshops

Roller
Roller og personlige historier vil blive udformet og spillet frem vil tre workshops fordelt over året op til scenariet. Denne workshopmodel har til formål at skabe fælles forståelse for scenariet, harmoni i den enkelte gruppe, historier og roller og samt et spilbart dybt ritualiseret liv.

Workshops
Alle workshops er obligatoriske.