Introduktion

Idé
Totem er et scenarie om tab af kultur og om at finde sig selv i en verden hvor civilisationen er på tilbagetog. Et overgangs ritual fra ungdommens frihed til voksenlivets byrder vil definere dig og fasttømre roller for resten af livet.

BóSotó
Dit køn vil bestemme din status som enten Bó eller Sottó, ”Over” eller ”Under”, i den danske patriakalske eller den svenske matriakalske stamme. Du vil gennem deltagelse i overgangsritualet overgå fra ung til voksen og tilkæmpe dig retten til avl og sikre din slægts overlevelse.

Praktisk
Totem foregår fra d. 18/07-07 til d.22/07-07 og koster 1000 Dkr
Scenariet er et samarbejde over ”sundet”. De to stammer vil blive koordineret og spillet af henholdsvis danskere og svenskere.

Roller og workshops
Roller og stammernes fælles historier, riter og tabu udvikles på tre workshops i løbet af året op til scenariet, og afvikles ved en dee-roleing workshop dagen efter scenariet.